Tìm hiểu công ty xây dựng tiếng anh là gì?

Công ty xây dựng tiếng anh là gì?

Công ty xây dựng tiếng anh là gì không phải ai cũng biết và giải đáp ngay lập tức khi được hỏi. Đối với những học và hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, cần phải trang bị cho mình kiến thức cần thiết để phục vụ cho nghề nghiệp cũng như phát triển sự nghiệp.

Xem thêm>>

Công ty xây dựng thì tiếng anh là đọc như thế nào?

Công ty xây dựng tiếng anh là gì không có gì khó trả lời, nếu đã từng tìm hiểu, chắc chắn đây là câu hỏi rất dễ dàng đối với bạn. Theo đó, “công ty xây dựng” tiếng anh là “onstruction Company”.
Bên cạnh công ty xây dựng tiếng anh là gì thì bạn có thể quan tâm thêm một số thuật ngữ liên quan khác trong ngành xây dựng để có cái nhìn khách quan, chân thật. Đồng thời, có thể giúp ích được cho bạn trong việc học tập, nghiên cứu:
• Building site /ˈbɪldɪŋ/ /saɪt/: công trường xây dựng
• Bricklayer’s labourer /ˈbrɪkleɪərs/ /ˈleɪbərər/: thợ phụ nề
• Bricklayer /ˈbrɪkleɪər/: thợ nề
• Contractor /kənˈtræktər/: nhà thầu
• Chemical engineer /ˈkemɪkl/ /ˌendʒɪˈnɪr/: kỹ sư hóa
• Civil engineer /ˈsɪvl/ /ˌendʒɪˈnɪr/ : kỹ sư xây dựng dân dụng
• Construction engineer /kənˈstrʌkʃn/ /ˌendʒɪˈnɪr/: kỹ sư xây dựng
• Construction group /kənˈstrʌkʃn/ /ɡruːp/: đội xây dựng
• Consultant /kənˈsʌltənt/: tư vấn
• Contracting officer’s representative /ˈkɑːntræktɪŋ/ /ˈɔːfɪsərz/ /ˌreprɪˈzentətɪv/: đại diện viên chức quản lý hợp đồng
• Contracting officer /ˈkɑːntræktɪŋ//ˈɔːfɪsər/: viên chức quản lý hợp đồng
• Electrician /ɪˌlekˈtrɪʃn/: thợ điện
• Electrical engineer /ɪˈlektrɪkl/ /ˌendʒɪˈnɪr/: kỹ sư điện
• Mate /meɪt/: thợ phụ
• Mechanical engineer /ˌendʒɪˈnɪr/: kỹ sư cơ khí
• Owner /ˈoʊnər/: chủ đầu tư
• Owner’s representative /ˈoʊnər/ /ˌreprɪˈzentətɪv/:: đại diện chủ đầu tư
• Officer in charge of safe and hygiene /ˈɔːfɪsər/ /ɪn//tʃɑːrdʒ/ /əv/ /seɪf/ /ənd/ /ˈhaɪdʒiːn/: người phụ trách vệ sinh an toàn lao động và môi trường
• Plasterer /ˈplæstərər/: thợ hồ
• People on site /ˈpiːpl/ /ɑːn/ /saɪt/: nhân viên ở công trường
• Quality engineer /ˈkwɑːləti/ /ˌendʒɪˈnɪr/: kỹ sư đảm bảo chất lượng
• Quantity surveyor /ˈkwɑːntəti/ /sərˈveɪər/: dự toán viên
• Structural /ˈstrʌktʃərəl/: thuộc về kết cấu
• Structure /ˈstrʌktʃər/: kết cấu
• Specialized trade /ˈspeʃəlaɪzd/ /treɪd/: chuyên ngành
• Supervisor /ˈsuːpərvaɪzər/: giám sát
• Site engineer /saɪt/ /ˌendʒɪˈnɪr/: kỹ sư công trường
• Site manager /saɪt/ /ˈmænɪdʒər/: trưởng công trình
• Structural engineer /ˈstrʌktʃərəl/ /ˌendʒɪˈnɪr/: kỹ sư kết cấu
• Sanitary engineer /ˈsænəteri/ /ˌendʒɪˈnɪr/: kỹ sư cấp nước
• Soil engineer /sɔɪl/ /ˌendʒɪˈnɪr/: kỹ sư địa chất
• Storekeeper /ˈstɔːrkiːpər/: thủ kho
• Surveyor /sərˈveɪər/: trắc đạt viên, khảo sát viên
• Steel-fixer /stiːl ˈfɪksər/: thợ sắt
• Scaffolder /ˈskæfoʊldər/: thợ giàn giáo
• Sub-contractor /sʌb kənˈtræktər/: nhà thầu phụ
• Welder /ˈweldər/: thợ hàn

Công ty xây dựng làm những công việc gì?

Một trong những câu hỏi khiến nhiều người thắc mắc hiện nay, đó chính là công ty xây dựng là làm những công việc gì. Thực tế, công ty xây dựng sẽ làm rất nhiều công việc khác nhau. Tùy thuộc vào quy mô, lĩnh vực hoạt động cũng như điều kiện kinh tế mà các công ty này sẽ tham gia vào những công việc khác trong trong lĩnh vực xây dựng.

Chúng tôi có thể kể đến một số công việc của một công ty xây dựng uy tín, có thương hiệu hiện nay:

• Xây dựng các công trình giao thông, công nghiệp, hạ tầng đô thị, khu công nghiệp,…
• Tư vấn đầu tư, khảo sát, thiết kế xây dựng, hoàn thiện công trình, nghiệm thu công trình.
• Tham vào kinh doanh ngành nhà đất, bất động sản
• Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, cung cấp đa dạng các loại vật liệu khác nhau.

Nhìn chung, những công ty xây dựng có thể hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện các dịch vụ khác theo qui định của luật pháp Việt Nam. Có thể kể đến một số hoạt động sản phẩm kinh doanh của công ty xây dựng như nhà ở dân dụng, khách sạn, khu chung cư, văn phòng, bệnh viện, công trình thể thao văn hóa, nhà thép tiền chế,… Bên cạnh đó còn đảm nhận việc thiết kế, khảo sát, quy hoạch các khu đô thị, khu công nghiệp, chế xuất,…Một số công ty xây dựng còn có hoạt động xuất nhập khẩu, xuất khẩu lao động trong ngành xây dựng.

Khi nào nên tìm đến công ty xây dựng?

Để đáp ứng nhu cầu xây dựng, phát triển kinh tế của xã hội, hiện nay có nhiều công ty xây dựng lớn nhỏ khác nhau được thành lập. Người sử dụng với bất kỳ mong muốn nếu đều có thể tìm đến các công ty xây dựng để được tư vấn và hỗ trợ.
Thông thường, người ta sẽ tìm đến các công ty xây dựng để được tư vấn, hỗ trợ những vấn đề mà mình đang gặp phải. Có thể kể đến như thiết kế, thi công và sữa chữa các hạng mục công trình, tư vấn, đầu tư kinh doanh bất động sản, sản xuất và cung cấp các loại vật liệu xây dựng,… Bên cạnh đó còn có các hoạt động xuất nhập khẩu, cung ứng nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Tùy theo nhu cầu, mục đích mà bạn có thể tìm đến các địa chỉ công ty xây dựng uy tín để được giúp đỡ. Lưu ý hiện nay có khá nhiều công ty xây dựng lớn nhỏ khác nhau mọc lên. Để biết được chính xác công ty nào thực sự đáng để đặt niềm tin, bạn đọc nên trang bị cho mình vốn kiến thức cần thiết trong việc chọn lựa.
Nếu như không có kinh nghiệm, bạn hoàn toàn có thể nhờ đến những chuyên gia, người có kinh nghiệm, người thân, bạn bè để được tư vấn và giúp đỡ. Trân trọng cảm ơn và chúc bạn có được mong muốn một cách hài lòng nhất có thể.
Công ty xây dựng tiếng anh là gì không còn khó trả lời đúng không nào?

Xem thêm>> Ngành xây dựng tiếng anh là gì?