Phương thức thanh toán sử dụng: chuyển khoản qua Ngân hàng, được chia làm các đợt như sau:

  1. Đợt 1: Tạm ứng 20% giá trị hợp đồng trong vòng 7 ngày sau ký hợp đồng và sau khi bên B đưa máy móc thiết bị thi công tới công trường.
  2. Đợt 2: Thanh toán 15% giá trị hợp đồng trong vòng 02 ngày từ khi đổ bê tông xong móng, đà kiềng, sàn tầng 1.
  3. Đợt 3: Thanh toán 15% giá trị hợp đồng trong vòng 02 ngày từ khi đổ bê tông sàn tầng 2.
  4. Đợt 4: Thanh toán 15% giá trị hợp đồng trong vòng 02 ngày từ khi đổ bê tông sàn tầng 3.
  5. Đợt 5: Thanh toán 15% giá trị hợp đồng trong vòng 02 ngày từ khi đổ bê tông sàn mái.
  6. Đợt 6: Thanh toán 8% giá trị hợp đồng trong vòng 02 ngày từ khi hoàn thành xây trát tường (không tính phần phào chỉ trang trí), lợp xong mái ngói.
  7. Đợt 7: Thanh toán 10% giá trị hợp đồng và giá trị phát sinh (nếu có) sau khi trong vòng 02 ngày từ ngày bên B bàn giao công trình cho bên A.
  8. Đợt 8: Thanh toán 2% giá trị hợp đồng và giá trị phát sinh (nếu có) sau khi trong vòng 02 ngày từ ngày bên B bàn giao công trình cho bên A.

Quý khách vui lòng giao dịch thông qua số tài khoản ngân hàng của công ty dưới đây:

Chủ tài khoảnCÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG THẢO LƯƠNG HOME
Số tài khoản1111 00000 79062
Ngân hàngNgân hàng BIDV Chi Nhánh Trung Tâm Sài Gòn

CÔNG TY KIẾN TRÚC XÂY DỰNG THẢO LƯƠNG HOME