Xây nhà dân dụng gồm 2 giai đoạn chính là xây phần thô và xây phần hoàn thiện, trong đó phần thô được xem là phần khá quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp căn nhà.