Bể phốt nhựa 500l là sản phẩm xử lý nước thải sinh hoạt tối ưu và đạt chuẩn giúp bảo vệ môi trường, đặc biệt phù hợp sử dụng cho gia đình từ 2 đến 6 thành viên.